"Triki" finansowe samorządów

Samorządy bronią się przed osiągnieciem niekorzystnego pułapu relacji wynikającego z art. 243, stosując często "triki", które są na granicy prawa ocenił Ryszard Krawczyk (prezes RIO Łódź). Kontrola rio dowiodła, że znaczący odsetek jst, w których wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyni niezwykle istotną kwestię prawidłowego ewidencjonowania obciążających jednostkę zobowiązań. Tymczasem aż w 41 z 90 skontrolowanych jst, prowadzona ewidencja księgowa nie zapewniała możliwości wyodrębnienia ewentualnych kwot zobowiązań wymagalnych. Kolejnym wypaczeniem stwierdzonym przez rio było wystąpienie pozanormatywnych źródeł finansowania deficytu poprzez subwencje, depozyty czy środki pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Więcej informacji na portalsamorzadowy.pl