Stanowiska 2012

1. Apel z dnia 02 lutego 2012r. o podjęcie działań w kierunku realizacji zjazdów z autostrady A2 w gminach Szczaniec i Łagów

2. Stanowisko z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie zapisów w Zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 4 listopada 2011 (nr 81/2011/DSOZ) w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (przedstawione NFZ i Wojewodzie)

3. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uwzględnienia środków z funduszy unijnych na remonty dróg gminnych

4. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie, konserwację oraz inwestycje związane z melioracją i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

5. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmniejszenia tzw. „wpłat janosikowych” finansujących równoważącą część subwencji ogólnej

6. Stanowisko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie poparcia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

7. Stanowisko z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie działalności Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp.

8. Stanowisko z dnia 14.06.2012r. w sprawie: możliwości wygaśnięcia mandatu Pana Andrzeja Bawłowicza Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, w wyniku kolizji przepisów powszechnie obowiązujących

9. Stanowisko z dnia 14.06.2012r. w sprawie: niedostatecznej ochrony prawnej wynagrodzenia organu wykonawczego samorządu gminnego

10. Stanowisko z dnia 14.06.2012r. w sprawie: konieczności reformy pozycji ustrojowej organu wykonawczego samorządu terytorialnego

11. Stanowisko z dnia 17.10.2012r. w sprawie poparcia projektów zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowanych przez Kluby Parlamentarne SLD i PiS

12. Stanowisko z dnia 17.10.2012r. w sprawie skutków konsolidacji w firmach energetycznych w kontekście ich wpływu na rozwój sektora energetycznego i sytuację społeczno-gospodarczą województwa.

13. APEL z dnia 19 października 2012r. w sprawie: likwidacji lubusko-brandenburskiego programu współpracy transgranicznej

14. PROTEST  z dnia 11.12.2012r. w sprawie: projektu ustawy o korytarzach przesyłowych

15. Stanowisko z 11.12.2012r. w sprawie projektu zmian ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

NASZE STANOWISKA
 
O.P.O.S.
OPINIE CZŁONKÓW ZRZESZENIA
 
SEJM-SENAT-PREZYDENT
SYGNAŁ ŚRODOWISKOWY
 
ZRZESZENIE W MEDIACH

Kalendarium

poprzednim miesiącu wrzesień 2017 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30

Facebook

Odliczamy

do rozpoczęcia czwartego w tym roku Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Pałacu Bruehla w Brodach pozostało
Odliczanie zapewnia Go Mylo Countdown

Sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów?


bottom
01.png02.png04.png06.png07.png08.png09.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png
 
Copyright © 2014. lubuskiegminy.pl Designed by: